Kattoturvatuotteet

Kattoturvatuotteet

Rakennustarkastaja vaatii, että katolla on asianmukaiset kattoturvatuotteet – vaikka itse et aikoisikaan liikkua katolla. Seinä- ja kattotikkaiden avulla katolla liikkuminen on turvallista ja huoltotyöt voidaan tällöin suorittaa mahdollisimman turvallisesti. Kulkuyhteys savupiipulle, kattoluukulle ja muille huoltotöitä vaativille kohteille toteutetaan kattosillan avulla. Lisäksi rakennuksen ympäristön turvallisuus paranee, kun riskit minimoidaan asentamalla lumiesteet.

Olemme suorittaneet kattoturvatuotteiden asennustöitä jo vuosikymmenten ajan koko Uudenmaan alueella sijaitseville kohteille, kohteen koosta riippumatta. Kattoalan ammattilaisina pystymme takaamaan asennustyöt kaikille kattoturva- ja tikastuotteille, jonka lisäksi myönnämme asennustöille aina kattavat takuut. Kauttamme saat kätevästi ja luotettavasti kaikki tarvittavat rakennuksen tikas- ja kattoturvatuotteet materiaali- ja työtakuineen.

Ota yhteyttä kattoasiantuntijaamme ja pyydä tarjous kohteesi kattoturvan järjestämisestä!

Tikastuotteet (seinälle, lappeelle, hätäpoistumiseen)

Vankat kotimaiset talo- ja kattotikkaat takaavat, että liikkuminen katolla sujuu huoletta. Vesikaton katemateriaalista riippuen lapetikkaat asennetaan niille suunniteltujen kannakkeiden mukaisesti. Lisäksi turva-/palotikkailla taataan kiinteistön hätäpoistuminen, mikäli kohteessa on useampia kerroksia. Hätäpoistumiseen saadaan lisättyä tarvittaessa liikkumisvaraa seinälle asennettavilla sivusiirtymätangoilla, jolloin sivuttainen siirtyminen seinällä mahdollistetaan turvallisesti.

Toimittamamme tikastuotteet valmistetaan kotimaisisin voimin, huolellisen laadunvalvonnan alaisuudessa. Talotikkaan tarvittavan pituuden saa laskettua vähentämällä räystäs- tai kattoharjan korkeudesta yhden metrin. Lapetikkaan pituuden saa vastaavasti vähentämällä lapepituudesta n. 60cm verran, käyttötarkoituksesta riippuen.

Lumiesteet

Suomen runsaslumiset talvet aiheuttavat vaaratekijöitä varsinkin räystäiden alapuolelle, kun painavat lumi- ja jäämassat saattavat hallitsemattomasi pudota katolta. Katolle asennettavien lumiesteiden avulla pystytään turvaamaan sekä kiinteistön ja muun omaisuuden sekä alueella liikkuvien henkilöiden turvallisuus. Lisäksi lumimassat saattavat vahingoittaa lappeella sijaitsevia läpivientejä (esim. Vilpet) ja kattoikkunoita, mutta lumistopparin avulla tämäkin riski voidaan välttää suorittamalla stopparin asennus läpiviennin yläpuolelle.

Jokaiselle katemateriaalille löytyy omat lumiesteiden kattokannakkeet (esim. pelti-, tiili-, huopa- ja mineriittikatot). Tiilikaton lumiesteet vaativat katteen alapuolelle ruodelaudoituksen yhteyteen asennettavat ylimääräiset ruodepuut, kun taas muille katteille lumiesteiden asentaminen käy sutjakammin.

Lumiesteet tulee olla asennettuna katolle, mikäli sen jyrkkyys on vähintään 1:8. Suositeltavaa on asentaa lumiesteet ainakin rakennuksen kulkuväylien yläpuolelle. Lumiesteiden asennus toteutetaan mahdollisimman lähelle räystästä, jotta kuormitus saadaan kohdistettua kannatteleviin rakenteisiin.

Kattosillat

Kattosillalla, eli katon huoltosillalla varmistetaan, että katolla pystytään liikkumaan vaakatasossa pitkiäkin matkoja. Yleisimmin kattosilta asennetaan katolle, jotta huoltoa vaativat kohteet saadaan huollettua ilman turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Kulkeminen jyrkilläkin katoilla on turvalista kattosillan avulla.

Tarvittaessa sillan yhteyteen voidaan asentaa turvakaiteet, vaakaturvakiskot ja RST -kiinnityspisteet. Kiskoon tai kiinnityspisteeseen kiinnitetään turvavaljaiden turvaköysi, joka estää putoamisen katolta täydellä varmuudella. Saat kauttamme tarvittaessa hankittua myös turvavaljaat.

Räystästyöt | Sadevesijärjestelmät | Vesikourut | Rännit | Jalkarännit | Piilokourut | Syöksytorvet